[Archiwum] Oferta sprzedaży płynów infuzyjnych

2015-12-15 14:14:43

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży płynow infuzyjnych

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymienione produkty lecznicze stanowiące nadwyżkę:

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT)

Data ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

1.      

Aqua pro injectione inj. Kabipac 500 ml

szt.

900

2,17

31.08.2016

woj. warmińsko-mazurskie

2.      

Glucosum 5% Fresenius roztwór do infuzji 50 mg/ml 500 ml

szt.

80

1,79

29.02.2016

woj. warmińsko-mazurskie

3.      

Glucosum 5% Fresenius roztwór do infuzji 50 mg/ml 500 ml

szt.

900

2,32

31.07.2016

woj. warmińsko-mazurskie

4.      

Natrium chloratum 0,9% Fresenius roztwór do infuzji 9 mg/ml 500 ml

szt.

1.960

2,10

31.07.2016

woj. warmińsko-mazurskie

5.      

Płyn Fizjologizny Wieloelektrolitowy Izotoiniczny Kabipac 500 ml

szt.

1.960

2,36

31.09.2016

woj. warmińsko-mazurskie

6.      

Solutio Ringeri roztwór do infuzji Kabipac 500 ml

szt.

60

2,42

31.07.2016

woj. warmińsko-mazurskie

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od kupowanej ilości produktów.

Produkty wymienione w tabeli powyżej przechowywane są w magazynie farmaceutycznym zgodnie z warunkami określonymi przez ich producenta.

Warunki sprzedaży:

  1. Agencja dokona sprzedaży produktów podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 z późn. zm.) są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne, apteki, w tym apteki szpitalne.
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktów.
  3. Odbiór zakupionych produktów nastąpi z magazynu wymienionego w tabeli powyżej własnym staraniem
    i na własny koszt Oferenta.
  4. Termin płatności za zakupione produkty wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  5. Ofertę zakupu produktów od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora). Termin składania ofert: do dnia 18.12.2015 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. produktu można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 308.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (15.12.2015)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (15.12.2015)