Podstawy prawne – informacje ogólne

2018-12-20 11:10:17

  1. Dokument Adobe Acrobat Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych   (rozmiar: 1.61 MB)

  2. Rozporządzenia:
  • Dokument Adobe Acrobat Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (rozmiar: 354.7 kB)
  • Dokument Adobe Acrobat Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (rozmiar: 46.85 kB)
  • Dokument Adobe Acrobat Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (rozmiar: 44 kB)

  • Dokument Adobe Acrobat Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (rozmiar: 617.48 kB)

  • Dokument Adobe Acrobat Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (rozmiar: 41.06 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Piotr Wysocki (10.03.2008)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (20.12.2018)