Prognoza krajowego zapotrzebowania na paliwa oraz na pojemność magazynową dla zapasów interwencyjnych i obrotowych paliw i ropy naftowej na okres 10 lat

2019-12-30 13:13:13

Na podstawie art. 21g. ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1323, z późn. zm.) Prezes Agencji Rezerw Materiałowych sporządził prognozę krajowego zapotrzebowania na paliwa oraz na pojemność magazynową dla zapasów interwencyjnych i obrotowych paliw i ropy naftowej na okres 10 lat (na lata 2020 – 2029).

Projekt prognozy w dniu 11 grudnia 2019 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Konsultacyjną do spraw Zapasów Interwencyjnych.

Prognoza krajowego zapotrzebowania na paliwa oraz na pojemność magazynową dla zapasów interwencyjnych i obrotowych paliw i ropy naftowej na okres 10 lat (na lata 2020 – 2029) (rozmiar: 3.73 MB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (30.12.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (30.12.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (30.12.2019)