Ułatwienia dostępu

Usługa tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych świadczona przez RARS

Zgodnie z art. 11a ust. 10 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych informuje, że aktualnie Agencja nie posiada możliwości świadczenia usługi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.


Stan na dzień 25 lipca 2024 roku.

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych