Ułatwienia dostępu

Informacja w sprawie możliwości świadczenia przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych usługi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw (benzyna silnikowa) na 2025 rok

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. 2007 nr 52 poz. 343), Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie możliwości świadczenia przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych usługi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw (benzyna silnikowa) na 2025 rok.


Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:
1. Informacja w sprawie możliwości świadczenia przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych usługi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw (benzyna silnikowa) na 2025 rok1. Informacja w sprawie możliwości świadczenia przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych usługi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw (benzyna silnikowa) na 2025 rok
2. Regulamin świadczenia usługi biletowej przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych
3. Deklaracja producenta lub handlowca o chęci zawarcia umowy o świadczenie przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych usługi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych
4. Oświadczenia

Agencja zastrzega możliwość zmiany zasad naboru w każdej chwili i bez uzasadnienia.

 

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych