Ułatwienia dostępu

RescEU Schronienia

RescEU Schronienia
Logo Unii Europejskiej

Celem projektu jest zakup w pełni wyposażonych miasteczek kontenerowych i dodatkowych elementów w zakresie schronień, a także magazynowanie i utrzymanie zakupionych zapasów rescEU oraz przygotowanie ich do wysyłki.

Tytuł projektu: Development and maintenance of rescEU shelter capacities in Poland

Numer projektu: 101104573

Wartość projektu: 35 515 202,44 EUR

Okres realizacji: 01/01/2023 – 30/09/2026

 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych