Ułatwienia dostępu

RescEU Zapasy medyczne

tabletki
ImageLogo Unii Europejskiej

Celem projektu jest zakup i utrzymanie w ramach instrumentu rescEU rezerw unijnych w postaci zapasów środków przeciwdziałania w obszarze medycznym (środki lecznicze oraz sprzęt medyczny) służących pomocy w kontekście transgranicznych zagrożeń zdrowia.

Tytuł projektu: Development and maintenance of rescEU medical stockpiles in Poland

Numer projektu: 101140607

Wartość projektu: 84 303 340,90 EUR

Okres realizacji: 01/03/2024 – 30/09/2026

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych