Ułatwienia dostępu

RescEU Sprzęt Energetyczny

RescEU Sprzęt Energetyczny
Logo Unii Europejskiej

Zakup i utrzymanie agregatów oraz innych urządzeń elektroenergetycznych na potrzeby utworzenia rezerw unijnych tzw. zdolności w ramach instrumentu rescEU celem wsparcia Ukrainy i krajów sąsiadujących. Projekt przewiduje również przygotowanie zakupionego sprzętu do transportu. 

Tytuł projektu:
 Procurement of emergency energy supply capacities to generate and/or provide energy on site

Numer umowy o dofinansowanie: ECHO/RESP/SUB/2022/888759/rescEU/Energy/PL/002

Wartość projektu: 114 965 450,00 EUR

Okres realizacji: 15/12/2022 – 14/12/2023

 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych