Ułatwienia dostępu

ReachStacker4UA

Wyciągarka z podnośnikiem ustawiająca kontener na platformie
Logo projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Tytuł projektu: Zakup i dostawa pojazdu typu reach stacker w celu obsługi pomocy dla UA transportowanej koleją

Numer umowy o dofinansowanie: PLBU.03.01.00-14-1203/23-00

Obszar objęty wsparciem: obwody lwowski, wołyński, zakarpacki, równiński, tarnopolski i iwanofrankowski

Wartość projektu: 703 340,00 EUR (poziom dofinansowania 100%)

Okres realizacji: 13/04/2023 – 12/12/2023

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014- 2020.

Projekt przewiduje zakup pojazdu typu reach stacker (wózek wysięgnikowy) do załadunku i rozładunku towarów celem wsparcia ukraińskiej infrastruktury transportowej oraz mieszkańców regionów Ukrainy objętych Programem poprzez poprawę przepływu pomocy transportowanej do Ukrainy.

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych