Ułatwienia dostępu

RescEU Donacje

RescEU Donacje
Logo Unii Europejskiej

Projekt dotyczący obsługi i utrzymania darowizn przekazywanych przez strony trzecie na potrzeby utworzenia rezerw unijnych tzw. zdolności w ramach instrumentu rescEU celem wsparcia Ukrainy i krajów sąsiadujących.

Tytuł projektu: Maintenance and ensuring the availability of donated rescEU capacities in Poland

Numer umowy o dofinansowanie: 

ECHO/RESP/SUB/2023/891040/rescEU/DONATIONS/PL/001

Wartość projektu: 2 182 000,00 EUR

Okres realizacji: 08/12/2022 – 07/09/2026

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych