[Archiwum] Oferta sprzedaży produktów leczniczych

2016-04-29 12:49:12

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży produktu leczniczego

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymieniony produkt:

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Jm.

Cena jednostkowa (bez podatku VAT )

Data ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

1.      

Cyanokit 5 g proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Op.

25,50

31.05.2016 r.

woj. warmińsko-mazurskie

Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od kupowanej ilości produktu.

Produkt leczniczy wymieniony w tabeli powyżej przechowywany jest w magazynie farmaceutycznym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez jego producenta.

Warunki sprzedaży:

  1. Agencja dokona sprzedaży produkt leczniczego podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi.
  2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość produktu.
  3. Odbiór zakupionego produktu nastąpi z magazynu wymienionego w tabeli powyżej staraniem własnym i na własny koszt Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości produktu, Agencja może zapewnić transport i pokryć jego koszty.
  4. Termin płatności za zakupiony produkt wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  5. Ofertę zakupu produktu od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  6. Termin składania ofert: do dnia 11.05.2016 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży w/w produktów można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 308.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (29.04.2016)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (29.04.2016)