[Archiwum] Oferta sprzedaży wyrobów medycznych

2019-01-04 11:50:07

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży wyrobów medycznych

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymienione wyroby medyczne:

Lp.

Nazwa
wyrobu

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT)

Data ważności

Województwo
na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący wyrób

1. 

Opatrunek poliuretanowy – Allevyn non adhesive 10 cm x 20 cm

szt.

1 000

8,00

01.09.2019 r.

woj. łódzkie

2. 

Opatrunek poliuretanowy – Allevyn non adhesive 20 cm x 20 cm

szt.

1 000

17,38

01.07.2019 r.

 Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od kupowanej ilości wyrobów medycznych.

Warunki sprzedaży:

  1. Wyroby medyczne wymienione w Tabeli przechowywane są w magazynie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez ich producenta.
  2. Opakowania jednostkowe wyrobu medycznego zawierają 10 sztuk. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość wyrobów medycznych, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych tj. minimalna ilość zamówienia wyrobu musi obejmować 10 sztuk.
  3. Termin płatności za zakupione towary wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  4. Odbiór zakupionych wyrobów medycznych nastąpi z magazynu wymienionego w ww. Tabeli staraniem własnym i na własny koszt oraz ryzyko Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości wyrobów medycznych, Agencja może wysłać wyroby medyczne przesyłką pocztową lub kurierską na wskazany adres i pokryć koszty z tym związane.
  5. Ofertę zakupu wyrobów medycznych od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych,00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo - za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  6. Termin składania ofert: do dnia 18.01.2019 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. produktów można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 368.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (04.01.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (04.01.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (04.01.2019)